Diplomerad hundinstruktörs utbildning 

K9 Academy Sverige ( Onsala Hundcenter)
erbjuder nu en unik och gedigen diplomerad hundinstruktörs utbildning!!

Du påbörjar utb när du själv vill och vi gör en individuell plan för just dig, så det funkar i ditt liv och vardag! Utb sker till största del på distans online med några enstaka träffar som vi bestämmrt gemensamt. Vi kommer planera in så att du har möjlighet att vara åhörare på någon av mina kurser.

Utbildningen hålls av mig Anna grundare av K9 Academy Sverige, Onsala Hundcenter, hundinstruktör och den som tagit fram hundkursen 4 weeks of hell. 

Har över 20 års erfarenhet av arbeta med och utbilda hundar bla som hundförare, hundinstruktör och problemhundsutredare.

Utbildningen är till stor del individuell och du får personlig coachning/vägledning under hela utbildningen.

Målet med ubildningen är att du skall få en bred plattform att stå på så att du känner dig trygg med de utmaningar som du kommer att ställas inför i din roll som instruktör, att du är bekväm att prata inför en grupp och att du har tillräcklig kompetens för att kunna hjälpa dina kursdeltagare på bästa sätt i valp och grundkurser!

Kursinnehåll
Etologi
Hundar och stress
Valpens utveckling
Psykologi
Pedagogik
Praktisk tillämpning
Hunden och lagen
Foderlära
Hundens signaler
Problembeteenden
Hundsjukdomar

Utbildningen är fördelad på olika moduler.
Egna studier samt arbete med projekthunf

Examination av varje modul skall göras innan man kan gå vidare till nästa modul.
Utbildningen är ca 128 timmar

Administrationsavgifter,slutexamination, diplom, Instruktörs hoodie och visst kursmaterial ingår i priset på 15.500 kr

Begränsat antal platser. Vid frågor och intresse maila : Onsalahundcenter@hotmail.com
Anmälan är bindande!