Diplomerad

hund instruktörsutb.

+ hunddagis utbildning 

Onsala Hundcenter erbjuder nu en unik och gedigen diplomerad hundinstruktörs utbildning och en nyhet är att du nu får utbildning i att driva hunddagis på köpet.

 

Utbildningen hålls av mig Anna, som är grundare av K9 Academy Sverige, Onsala Hundcenter.

 

Med över 20 års erfarenhet av arbeta med och utbilda hundar bla tjänstehundar så har jag en stor kunskapsbank att dela med mig av.


Utbildningen baseras på min långa erfarenhet som hundinstruktör, problemhundsutredare, hundförare mm.


Min filosofi med utbildningen är att du skall få en bred plattform att stå på så att du känner dig trygg med de utmaningar som du kommer att ställas inför i din roll som instruktör, att du är bekväm att prata inför en grupp och att du har tillräcklig kompetens för att kunna hjälpa dina kursdeltagare på bästa sätt i valp och grundkurser!


Att våga tänka utanför boxen vad gäller hundkurser är något som jag tagit fasta på vilket min unika kurs 4 weeks of hell är bevis på. En kurs som på kort tid blivit väldigt populär och som bygger på ett unikt sätt att bedriva kursverksamhet på.

 

Kursinnehåll

Etologi

Hundar och stress

Valpens utveckling

Psykologi

Pedagotil

Praktisk tillämpning

Hunden och lagen

Hundens signaler

Problembeteenden

Hundsjukdomar

Jordbruksverkets regler för att sköta och hålla djur.
Att driva hunddagis   

 

Kursupplägg

 

Praktik

Projekthund

Fysiskaträffar

Hemarbeten

Diskussioner

Hemarbeten

FöreläsningarPraktiken förläggs i slutet av utbildningen där du har möjlighet att praktisera en vecka hos mig på mitt hundcenter. Praktiktiden skall uppgå till 25 timmar.
Du får även själv välja praktikplats men denne skall godkännas av mig.

Ett kurskompendium som berör utbildningens ämnesområden ingår. Övrig kurslitteratur kan lånas på bibliotek eller köpas i bokhandeln.


Utbildningen är fördelad på 7 olika moduler och varje modul kostar 2500 kr


Varje modul består av 2 heldagar där vi fysiskt träffas och detta sker en helg i månaden. Egna studier däremellan samt arbete med projekthund vilket skall redovisas veckan innan modul 4 via videoupptagning, anteckningar mm.


Kostnaden för slutexaminationen är 2000 kr.


En gemensam messenger grupp kommer att startas där vi emellan träffarna kan diskutera vissa områden, ställa frågor mm.
Examination av varje modul skall göras innan man kan gå vidare till nästa modul.

 

Modul 1 Valpens utveckling + etologi

Modul 2 Praktisk tillämpning med egen hund 
Modul 3 Hundens signaler+ hundar och stress
Modul 4 Psykologi+ problembeteenden
Modul 5 Hunden och lagen + Pedagogik
Modul 6 Foderlära+Hundsjukdomar

Modul 7 Att driva hunddagis

Administrationsavgifter,slutexamination, diplom, Instruktörs hoodie och visst kursmaterial ingår i priset.

 

Begränsat antal platser. Vid frågor och intresse maila: Onsalahundcenter@hotmail.com 

Anmälan är bindande.