Berikningsplan

Vi på Onsala Hundcenter vill utvecklas och bli bättre hela tiden. Vi vill att våra fyrbenta älsklingar ska må så bra som möjligt och ha det så bra det går när de är hos oss oavsett om det är på dagis eller pensionat. Vi har en berikningsplan som vi jobbar med idag men som vi kommer att utveckla ännu mer.

Grundtanken med berikning är att skapa miljöer och möjligheter för djuren - i det här fallet hundarna - att få utlopp för sina medfödda, instinktiva beteenden på ett så naturligt sätt som möjligt. Högmotiverade beteenden är medfödda beteenden. Dessa beteenden är såpass viktiga och essentiella för hunden att de faktiskt kan må riktigt dåligt av att inte få utlopp för dom.

Födoberikning

 Mataktivitetsleksaker är endast en tillfällig sysselsättning men stimulerar och aktiverar hunden mer än om de "bara" ligger still i boxen. Kan vara effektivt till minskad stress, lugnare och tystare hundar. Mataktivitetsleksaker som Kong kan även motverka beteende som överdrivet slickande troligen för att beteendet omdirigeras till leksaken ex fyll en Kong med godis el godissmet som man fryst in och för att komma åt belöningen måste hunden tugga och slicka på leksaken. När hunden har tillgång till en Kong är de aktiva och rör sig i större utsträckning. Det kommer resultera i bla. mindre skällande.

Matskålsberikning

Det kan vara berikande att låta hunden undersöka nya typer av mat. Genom att kombinera den vanliga maten med främmande (men ofarliga) saker i matskålen, kan vi ge hunden möjlighet att själv välja vad den vill äta och i vilken ordning på ett sätt som bättre överensstämmer med hundens naturliga beteende. Syftar till att addera nya saker i hundens matskål som kan uppmuntra utforskande beteenden.

Miljöberikning

Kan handla om tillgång till upphöjda liggplatser, bäddmaterial, grävmöjligheter och tillgång till leksaker som går att manipulera. Upphöjda liggplatser i kombination med en bädd på till exempel golvet ger också hunden valmöjligheter. Brist på valmöjligheter har tydliga kopplingar till ökad stress, och att erbjuda hunden alternativ kan istället bidra till ökad välfärd. Upphöjda liggplatser ger också hunden möjlighet att välja bort golvet när det är svalt eller blött. Bäddmaterial i boxen kan öka komforten såväl som välfärden avsevärt och kan förslagsvis bestå av till exempel filtar eller handdukar, men också halm som dessutom tillför nya dofter för hunden att utforska. Leksaker inne i boxen kan öka naturliga utforskningsbeteenden, särskilt om leksakerna hängs en bit ovanför marken. Regelbundna rastningar och möjlighet att utforska både bekanta och obekanta miljöer, och dels att de får göra så utan begränsningarna av ett koppel. Hundar som motioneras har dessutom visats vila mer samt skälla mindre.

Sensorisk stimuli

 Med hjälp av aroma lampor som med värmeljus värmer upp doftoljor. Lavendel, men även i viss utsträckning kamomill, visades i studien ha en tydligt lugnande effekt med signifikant ökad vila och minskad vokalisering jämfört med när inga oljor användes. Musik i olika former har visats kunna ha både positiv och negativ påverkan på hundar i hund hem. Hundar vilade i större utsträckning när de fick lyssna på klassisk musik, än när ingen musik spelades. I samma studie fann författarna även att samma klassiska musik ledde till en avsevärt minskad vokalisering. Ljudet av mänskliga röster i form av radio och ljudböcker är effektivt som alternativ till musik. Ljudboken upplevs mer avkopplande än någon musik. De hundar man använt i studien sov och vilade som mest under den tid de lyssnade på ljudboken, och spenderade samtidigt minst tid med att vanka av och an eller skälla. Flertalet studier visar att sensoriska stimuli, framför allt i form av ljud och doft, kan vara effektivt som berikning för hundar i hundhemsmiljö.

Socialstimuli

Så lite som 15 minuter av lek, träning, att bli klappad eller bara sällskapet av en människa har visats ha positiv påverkan på både beteende, kroppshållning, hjärtfrekvensvariabilitet och kortisolnivåer. Hundens beteende och fysiologi påverkas till stor del av kontakt med människor. Synen, ljudet och lukten av en annan hund kan bidra till att öka komplexiteten i en annars innehållsfattig miljö. Hundar som getts möjlighet till visuell kontakt har visats utnyttja möjligheten genom att positionera sig så att dom har kontakt med de andra hundarna större delen av sin tid. Att öka hundens sociala kontakt kan också ge hunden en större känsla av kontroll över sin miljö något som i sig kan leda till minskad stress och göra det lättare för hunden att hantera tillvaron i hundhemmet. I en del fall är det av praktiska skäl, eller på grund av smittskydd och risk för skador, inte möjligt att hålla hundar i par eller grupp I dessa fall är det bättre att ge hundarna möjlighet till visuell kontakt än att isolera dem helt. 

Kognitiv berikning

Kan bestå i att exempelvis lista ut hur man får ut godis ur en aktivitetsleksak eller att träna och lära sig tricks och kommandon. Man ska skilja på mat aktivitetsleksaker (t.ex. Kong) som ger utlopp för en viss typ av födosöksbeteende, och andra aktivitetsleksaker som kräver problemlösning och i större utsträckning uppmuntrar till mental aktivering. När man har jämfört olika leksaker och födoberikningar upptäckte man att den berikning hundarna tycktes uppskatta och interagera mest med var en plastflaska med hål i, fylld med godis som trillade ut. Hundarna föredrog den godisfyllda flaskan framför både ett fruset block nötfärs och att leka med leksaker som tennisbollar och dragleksaker. Träning av olika slag, till exempel lydnad och agility kan också fungera som kognitiv berikning Enkel träning av vardagslydnad kan utföras både i boxen eller exempelvis i samband med promenad. Det har också föreslagits att kognitiv träning kan spela en mycket stor roll i att underhålla och behålla kognitiv funktion, exempelvis inlärning, hos äldre hundar.


Dagishunden Charlie tränar lite i miljöbanan på Onsala Hundcenter. 


Dagishunden Mixi letar godis i aktiveringsmattan

Dagishunden Mixi chillar med mig i soffan 


Alla hundar har visuell kontakt med övriga hundar från sin box. Boxarna är också placerade så att hundarna har visuell kontakt med personalen och övrigt som sker i lokalen. Men de har även möjlighet att gå undan om de vill vara ifred.


På centret spelas lugnande musik i bakgrunden och en liten dosa puffar ut doft av lavendel med jämna mellanrum 


Lite godislet ute är också något vi aktiverar våra dagis/pensionats hundar me


Slickmatta är ett bra sätt att aktivera, lugna och berika hundarna på

Matberikning är viktigt och något vi gärna tillhandahåller i samråd med ägarna


Fysiskmotion är viktigt och vi erbjuder våra hundar både koppelpromenader samt möjlighet att sträcka ut sina ben i våra stora inhägnade rasthagar(2hektar)